دعوت نامه برای مظاهره؛ 

به مناسبت گردهمایی بلوک *زنان لزب ترانس و فراجنسیتی در مظاهره  12 مارس سال 2016، ساعت 1 بجه ، در شهر کولن محل کلیسای کلان شهر  کولن .

8 مارس، امروز برای ما یک روز همبستگی بین‌المللی زنان و مبارزه‌ی مشترک آن‌ها برای برآورده کردن  ایده‌های فمینیستی برای یک زندگی کرامت‌مند است. این روز در سال 1921 به عنوان روز بین‌المللی زن توسط کنفرانس زنان کمونیست ایجاد  شد.

حوادث شب سال نو در کولن موضوع خشونت جنسی را در حوزه‌های عمومی در دستور کار روز قرار داد.

ولی چری حالا ؟

تبعیض جنسیتی و خشونت جنسیتی  پدیده‌های جدیدی نمیباشند . سال  های زیادی است  که زنان به آن اشاره  کرده‌اند و بر ضد دست به اقداماتی زده‌اند.

خشونت علیه زنان عموما ً در حوزه‌های شخصی، یعنی جاهای شناخته شده مثل فامیل  یا جدایی‌‌ها اتفاق می افتد. ولی همی ظلم ‌ها در جشن‌های عمومی  مثل  شب سال نو، کارناوال، یا میدان تحریر قاهره و یا در اعتراضات پارک گزی در استانبول نیز اتفاق می‌افتد.

مرد های متجاوز، مرد های متجاوز استند، صرف از این نظر  که چه کسانی و در کجا استند.

در جرمنی  هر سه دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد و حقیقتا  نود فیصد  مرد ها  به فامیل نسبت  دارند. دوری از این دست‌درازی‌های جنسیتی  در این آمار در جای داده  نشده است.

ولی در گفتمان عمومی فعلی ، مسئله‌ به خاطر این نمباشد .

از این موضوع در سیاست و رسانه‌ها استفاده سیاسی می‌شود.

از *زنان خشونت‌های جنسی استفاده می شود تا نژادپرستی قوی شود و  به قسمی رفتار می‌شود که طبعا تبعیض جنسی مشکل اصلی میباشد ، در حالی که پناه هندگان و مهاجران استند  که به عنوان مرکز مشکلات مورد هدف قرار می‌گیرند.

حال گفته می‌شود که برای راه حل آنها باید به کشور خود بروند تا امنیت ما گارانتی شود !

اما نی به اسم  ما!

بسته‌ی [قانون] پناهندگی 2، روان کردن ها ،محکمه های زود ، دیوارکشی و بسته کردن سرحدات  کشورهای بالقان و استفاده از  نیروهای نظامی در سرحدات خارجی اتحادیه اروپا نه تنها به مبارزه علیه تبعیض جنسی و مردسالاری هیچ کدام  کمکی نخواهد کرد بلکی  پیامدهای این سیاست، سخت ترین ضربه را به زنان می‌زند.

زنانی که می گریزند  هیچ‌ کدام  امنیتی در زمان گریختن  ندارند و اولین کسانی استند که از سیاست‌های صاحبان  قدرت در دنیا  رنج می‌برند. تبعیض جنسی یک بخش از مناسبات حاکم است. بخشی از نئولیبرالیسم، بخشی از نژادپرستی و سرمایه‌داری است و به همین آسانی نابود  نمیشود . قدرت‌های مردسالار کل وقت  در حال برافروختن جنگ استند.

مثلا درافغانستان، سوریه، و در خاورمیانه. همیشه  هم با همراهی ارتش جرمنی  و به نام گرامیداشت  از حقوق زنان.

ولی مقاومت در برابر این سیاست ها چندان قابل مشاهده نیست. این جنگ‌ها ساختارهای اجتماعی را از بین می برد.

کارکردهای گروه‌های قدیمی  و از هم پاشیده ی مردانه آن‌چنان زندگی روزانه را همراه ترس و هراس کرده‌اند که به مثل دیواری کلان بر سر راه اشتراک های  اجتماعی زنان شده است.

جنگ غرب به اصطلاح دموکراتیک رسیدن و به حاشیه راندن* زنان و دختران را هر چه بیشتر قوی  می‌کند. هیچ کدام از دولت‌های سابق ‌برنده‌ی جنگ، قبولیت و  ویرانی حاصل از جنگ را به دوش  نمی‌گیرند.  به عکس، این ویرانی خودخواسته است و ما انعکاس  آن را در مناسبات داخلی  کشورهای غربی  می بینیم. برای مثال  در عمل های مثل  برقراری وضعیت ویژه  و اعمال محدودیت‌های سخت  اجتماعی.

این مجموعه‌ی نظامی- صنعتی، امروزه به یک تجارت کلان  تبدیل شده که در برای حفظ قدرت عمل می‌کند. در این مجموعه، خشنونت مردانه از طریق وسیله های مثل  ارتش صحیح ، عسکر ها و نیروهای نظامی شخصی، پولیس یا حتا گروپ های خراب کار  اعمال می‌شود.

خشونت همیشه تولید و بازتولید می‌شود: از راه  جنگ‌ها، مسایل روزانه ، در ساختارهای مردسالارانه فامیلی  و بلاخره  در هنجارهای دگرجنس‌گرایی.

زنان در سراسر دنیا این وضعیت نی  می‌گویند و اعلام می‌ نمایند: دیگر بس است ! و در جنگ  علیه محکوم کردن  و نابرابری اشتراک  می‌کنند. زنان در روژاوا کردی- سوری دست به ایجاد یک گروپ جداگانه  دموکراتیک زده‌اند تا برای دستیابی به یک زندگی با عزت  مبارزه کنند. آن‌ها به دنبال آن نمی باشند که خواسته‌هایشان را از راه صاحبان قدرت مردسالار کشورها برآورده کنند، بلکی  تلاش می‌ نمایند  تا برای دفاع از خود و حقوق خود در کل زمینه  اجتماعی خود را متشکل نمایند. همان قسمی که در بسیاری از کشورهای دنیا مثل  چیاپاس، هند، کشورهای عربی، سنگال و غیره این چنین عمل کرده اند.

به عنوان  *زنان ، لزبین ها، ترانس جندر به هم دیگر نزدیک شویم !

آن‌چه ما را به هم نزدیکمی کند ، فکر  فمینسم رادیکال است که راه خود را از مناسبات خشونت‌پرور مردسالاری به طور کامل دور می‌سازد و به سرمایه‌داری، نژادپرستی، جداسازی، جنگ، استثمار پشت می‌کند و بر آن است تا امکان یک زندگی باعزت  را برای کل انسان‌ها به عمل آورد .

ساختارهای خود را از نو بازسازی نماییم! 

زنان بطور فعال مبارزه خواهند کرد!

پناهندگان خوش آمدید!

مرگ نفرت  به  تبعیض جنسیتی و نژاد پرستی! 

نی،  به هر قسم  جنگ!